Personal information:  
   
Name:  Tomáš Mach
Contact details:                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL, phone no.: www.machlegal.eu

Country of professional activity:

Czech Republic


Education and professional qualifications:             
Period:  Institution, field of study, degree:
   
  University of West Bohemia, Faculty of Law (qualifying degree in law)
  University of Cambridge, Faculty of Law: LL.M. (Cantab) in the international law 
  Charles University in Prague, Faculty of Law: Ph.D. in the private international law and the law of international trade

Professional experience:                   
Period:   Company, job title, city:
   
Since 2010 Advocate, Member of the Czech Bar Assotiation, since 2012 partner in MACH LEGAL, advokatni kancelar s.r.o.
Since 2011 Assistant professor at the department of international law of the University of West Bohemia, Faculty of Law
Since 2013 Advocate, Member of the Slovak Bar Assotiation
Since 2017 Advocate, Member of the Bar Assotiation of Cologne (Germany)

Language skills:

English, German, Czech, Slovak – A
Portuguese – C

[A] - fluent knowledge with the ability to actively conduct oral hearings and process procedural resolutions and awards without any third party support, [B] - active knowledge, but at least partial third-party support required when processing decisions, [C] - passive knowledge of the ability to work with documents in a language without the need for translation.


Professional membership:
Czech Bar Association, Slovak Bar Association, Bar Association of Cologne
Czech Society of International Law


Experience in domestic arbitration proceedings:

- Chairman of the arbitration panel: ✖️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Co-arbitrator: ✖️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Sole arbitrator:       ◻️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ✖️ 100 and more

Experience in international arbitration proceedings:

- Chairman of the arbitration panel:  ◻️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Co-arbitrator: ◻️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Sole arbitrator:     ◻️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more

Experience with arbitration according to the following rules:


Entry in the list (s) of the following permanent arbitration institutions:
PRIAC,
AC attached to the Czech Chaber of Commerce and Agricultural Chaber of the Czech Republic


Publications:

Articles

Mach, T. From the Balfour Declaration to the Creation of the State of Israel: The Issue of Legal Importance of this Declaration, Its Historical Role, and Consequences of the Arab Attack upon the Newly Proclaimed State of Israel on the Plane of Public International Law. In: 2019/2 Journal on European History of Law., p. 128-132

Mach, T. Ochrana investic v době post-Achmea: Lze očekávat transatlantickou rozštěpenost ochrany investic? In: 2019/10 Obchodní právo. P.18-33

Mach, T. Legitimate Expectations as Part of the FET Standard: An Overview of a Doctrine Shaped by Arbitral Awards in Investor-State Claims. In: 2018/1 ELTE LJ, p.105-122

Mach, T. Legitimní očekávání jako součást FET standardu: quo vadis, legitimní očekávání ve světle případů JSW Solar v. Česká republika a Norvenergia v. Španělsko?”. In: 2/2019, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, p.71-90

Mach, T. Piercing the Corporate Veil, Komparativní kontury tohoto institutu a rekodifikace českého práva soukromého. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2/2011, (published 2012), p. 67
(Czech:Piercing the Corporate Veil, Comparative Contours of this Institution and the re-Codification of Czech Private Law)

Mach, T. Freedom of Establishment of Corporations, Relocation of Seats and the Phenomenon of Societas Europea: Implications for Corporate Nationality and Investment Protection. In: 3 AA Law Forum. 2011, p. 2

Mach, T. Some Remarks to the Re-Codification of the Czech Private International Law and the Czech Family Law in the Context of Changing of Surnames in Course of Marrying Abroad. In: 2 Karlovarska Pravni Revue. 2011
(Czech: Několik poznámek k rekodifikaci českého mezinárodního práva soukromého a práva rodinného v kontextu změny příjmení při uzavírání manželství v zahraničí)

Mach, T. The Summer 2008 Georgian Conflict: International Actors and the Law on the Use of Force. 2 AA Uni Law Forum. 2010.

Mach, T. On the Particular Nature of BIT-Based Investment Protection Regimes and the Direct Rights
of Claimants in Investment Protection Arbitration. 2009 The Prague Yearbook of Comparative Law. Prague. 2010, 95

Mach, T. Nad rolí ustanovení ochrany investic v českém právním řádu. In: Podnikatel a rekodifikace obchodního práva. Praha VSAP. 2009, 105
(Czech: On the Role of Investment Protection Provisions in the Czech Legal Order)

Mach, T. A Legal Dispute between States: On the conditions of the ICJ’s jurisdiction in contentious cases. Aplikované Právo. 1 2008, 69

Mach, T. Recent Changes to the Czech Legal Framework of Setting the Prices of Pharmaceuticals Paid for by the System of Public Health Insurance. 9 Pharmaceuticals Policy and Law. Vol. 9, 2007, 403

Mach, T. Právní aspekty paralelních dovozů léčiv na komunitárním trhu. Právník 2007, 407
(Czech: Legal Aspects of Parallel Imports of Pharmaceuticals to the Common Market)

Mach, T. K ústavnímu senátu estonského Nejvyššího soudu a řízení před ním. Právník 2006, 227

(Czech: On the Constitutional Senate of the Estonian Supreme Court and its Procedures)

Books (and parts of monographies)

Mach, T. Vademecum of International Law. Prague: Wolters Kluwer, 2019 p.204

Mach, T. Mezinárodní ochrana holdingů. Prague: Aleš Čeněk. 2010.
(Czech: International Protection of Holdings) 

Fischerová, E, Mach, T: Evoluce rozhodčího řízení v českých zemích v posledních dvaceti letech – jak zákonodárce míní a soudy mění. In: Kunz, O. et al. Odstraňování sporů. Plzeň: ZČU v Plzni. 2019, pp.9-28

Mach, T. Rozhodčí řízení ve spotřebitelských věcech v České republice. In: Dobiáš, P et al. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže: Plzeň: Aleš Čeněk. 2013, pp.78-93

Mach, T. Appointing authority v české judicature Ústavního soudu: IV. ÚS 2735/11 – zákonu navzdory? In: Dobiáš et al. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení: Plzeň, Aleš Čeněk 2013, pp.30-35

Mach, T., Kubeš, J: Vývoj teoretického chápání rozhodčího řízení v české soudní judicature. In: Kunz, O et al. Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy. Praha: Leges, 2016, pp. 80-86

Mach, T. České zahraničně-právní vztahy (1192-2014). In: Schelle, K – Tauchen, J (eds). Encyklopedie českých právních dějin. I. Svazek A-Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. S. 664-666

Mach, T. In: Use of Force, State Actors and the UN Security Council in Syria: Quo Vadis State Sovereignty?. In: Menkes, J et al.(eds) SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY” Warsaw: C.H. BECK, 2017