.

       

priac praha

 

Personal information:  
   
Name:  JUDr. Vladana Vališová, LL.M.
Contact details:                             Balbínova 27, 120 00 Praha 2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 777 133 562
URL, phone no.: DB: sjhf2kb
Country of professional activity:

Czech Republic


Education and professional qualifications:             
Period:  Institution, field of study, degree:
   
1985 – 1989 Charles University in Prague, Faculty of Law, law, JUDr. (= doctor iuris)
1990 Université Catholique de Louvain, Faculté de droit (Belgium), international law
1991 The National Forum Foundation, Washington, D.C. (USA),
Business Management Training
1992 The Czech Bar Association, bar examination
1992 Prague Stock Exchange, training for financial market and stock exchange specialists
2016 – 2018 Academy of Health Care and Academy of Health Care Management of University of Pittsburgh School of Law, health care law and bioethics, LL.M.
2017 Association of mediators of the Czech Republic, mediation
Professional experience:                   
Period:   Company, job title, city:
   
1992 – 2006

The Exchange Court of Arbitration attached to the Prague Stock Exchange, member and vice-chairman of the Board
1992 – 2010 The Exchange Court of Arbitration attached to the Prague Stock Exchange, arbitrator
1993 – present Attorney at law, individual practice
1994 – 1996 University of Economics, Prague, Faculty of International Relations, Department of Law, Assistant Professor
1995 – 1997 Czech Gynecological and Obstetrical Society, Society of Assisted Reproduction, ethics committee, member
1996 University of Economics, Prague, Central and East European Studies Program, course leader
2001 – 2021 Arbitration court attached to the Czech Chamber of Commerce
and the Agricultural Chamber of the Czech Republic, arbitrator
2005 – 2006 Securities Commission of the Czech Rep., Appeal Commission, member
2017 – 2018 PRIAC, Prague, secretary
2017 – present PRIAC, Prague, arbitrator
2018 – present Council of Arbitrators of Football Association of the Czech Republic, arbitrator
2019 – present Czech Medical Chamber, Prague, lecturing

Language skills:
Czech – A
English, Slovak – B
Russian, French, Spanish – C

[A] - fluent knowledge with the ability to actively conduct oral hearings and process procedural resolutions and awards without any third party support, [B] - active knowledge, but at least partial third-party support required when processing decisions, [C] - passive knowledge of the ability to work with documents in a language without the need for translation.


Professional membership:
Czech Bar Association


Experience in domestic arbitration proceedings:

- Chairman of the arbitration panel: ◻️ to 20         ✖️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Co-arbitrator: ◻️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ✖️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Sole arbitrator:       ◻️ to 20         ✖️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more

Experience in international arbitration proceedings:

- Chairman of the arbitration panel:  ✖️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Co-arbitrator: ✖️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more
- as Sole arbitrator:     ✖️ to 20         ◻️ from 20 to 50       ◻️ from 50 to 100       ◻️ 100 and more

Experience with arbitration according to the following rules:


Entry in the list (s) of the following permanent arbitration institutions:
Arbitration court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic
PRIAC
Council of Arbitrators of Football Association of the Czech Republic


Publications:
VALIŠOVÁ, V., DĚDIČ, J., et al. Učebnice Práva. 1st ed. Praha: Prospektrum, 1995. část druhá, díl I., kapitola 1., Fyzické a právnické osoby, p. 43–57. ISBN 80-7175-006-9.
VALIŠOVÁ, V. K některým otázkám asistované reprodukce z pohledu současné právní úpravy. Zdravotnictví a Právo, 1999, vol. 3,
no. 7-8, p. 13–19. ISSN 1211-6432.
VALIŠOVÁ, V. Neminem laedere. Zdravotnictví a Právo, 2000, vol. 4, no. 3, p. 14–15. ISSN 1211-6432.
VALIŠOVÁ, V. K trestnému činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Bulletin advokacie, 2000, vol. 2000, no. 4, p. 66–67.
ISSN 1210-6348.
VALIŠOVÁ, V., VALIŠ, P. K právním otázkám krevní transfuze. Zdravotnictví a Právo, 2000, vol. 4, no. 4, p. 5–7. ISSN 1211-6432.
VALIŠOVÁ V. Medicínskoprávní záludnosti a jak se jich vyvarovat zejm. v náročných akutních situacích závažných stavů?;
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů; Přednáška; 2020
VALIŠOVÁ V. Medicínskoprávní záludnosti a jak se jich vyvarovat, zejm. u závažných stavů a za diagnostické nejistoty. Problémy s defenzivní medicínou a EOL rozhodováním; Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů; Přednáška. 2020